Yrityksen kansainvälistyminen – askeleet kohti kansainvälisiämarkkinoita

Yrityksen kansainvälistyminen voi olla joko tarvelähtöistä tai kasvulähtöistä. Tarvelähtöisessä tilanteessa yrityksen tuotteen tai palvelun kysyntä on kasvanut kotimarkkinoiden ulkopuolella. Kasvulähtöinen kansainvälistyminen lähtee yrityksen omasta halusta laajentaa yritystoimintaa kansainvälisille markkinoille ja näin mahdollistaa liikevaihdon kasvun. Kummassakin tilanteessa on hyvä ottaa hetki ja pohtia mitä tämä tarkoittaa yritykselle.

Mitä asioita on otettava huomioon kansainvälisillämarkkinoilla?

Kansainvälisille markkinoille suuntaavan yrityksen onnistumisen mahdollisuudet ovat paremmat, jos tukena on selkeä strategia, konkreettiset tavoitteet ja tarvittava osaaminen. Erityisesti kasvulähtöistä kansainvälistymistä on kannattavaa suunnitella ennakkoon. Asioita mitä kannattaa pohtia tässä kohtaa:
1. Perehtyä markkinoihin ja kysyntään – mikä kohdemaa on oikea valinta, tutustua maan kuluttajakäyttäytymiseen, lainsäädäntöön ja kulttuuri eroihin.
2. Mikä toimintamalli on paras valinta paikan päällä – toimitaanko täysin suomesta käsin, vai hyödynnetäänkö tuotteiden tai palvelun myyntiin verkkokauppaa, mikä usein koetaan helpoimmaksi toimintamalliksi. Tämän lisäksi voi hyödyntää paikallista myyntihenkilöä tai edustaaja tai perustaa sisaryhtiön kohdemaahan.
3. Rahoituksen varmistaminen – Kuinka paljon yrityksellä on kassa rahaa investointeihin. Tarvitaanko ulkoista pääomaa ja haetaanko lisärahoitusta julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä.
4. Yrityksen tahtotila ja resurssit kansainvälistymiseen – Onko yrityksen henkilöstöllä riittävä kielitaito ja osaaminen työskennellä kansainvälisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Riittääkö yrityksen nykyiset resurssit, tarvitaanko palkata uutta henkilökuntaa. Onko kaikki yrityksen keskeiset henkilöt sitoutuneet laajentumiseen kansainvälisille markkinoille?

Kansainvälistymisen mahdollisuudet ja haasteet
Kansainvälisille markkinoille siirtyessä yritys saa uusia mahdollisuuksia, mutta saattaa kohdata myös haasteita. Laajentuminen kansainvälisille markkinoille mahdollistaa yrityksen liikevaihdon kasvun. Kilpailu kotimaisilla markkinoilla voi olla kova, minkä vuoksi laajentaminen muihin maihin tarjoaa mahdollisuuksia. Uniikin palvelun tai tuotteen omaavalla yrityksellä voi olla hyvät mahdollisuudet menestyä markkinoilla. Yrityksen kansainvälisten yhteyksien myötä yritys saa näkyvyyttä ja uskottavuutta, mikä voi lisätä kotimaisten asiakkaiden luottamusta.

Haasteita keskeisimpiä on yleensä kohdemaan erilaiset tulli-, vero- ja sopimuskäytännöt. Tämän lisäksi kieli ja kulttuuriero saattavat vaatia sopeutumista. Pienten ja uusien pk-yritysten kansainvälistyminen vaatii enemmän ponnisteluja kuin suuren vakavaraisen yrityksen. Oikean kansainvälistymisen toimintamallin ja yhteistyökumppaneiden löytäminen voi olla haastavaa.Tukea kansainvälistymiseen Lapin alueella Yrityksen koosta riippumatta, on hyvä hyödyntää alueellisesti ja kansallisesti tarjottavia tuki palveluita.

Lapin alueella yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevat useat eri tahot kuten: seutukunnalliset ja kunnalliset elinkeinokehittäjät, Lapin yrittäjät, Lapin kauppakamari, Business Finland, Lapin Ely-keskus ja ProAgria Lappi. Nämä toimijat tarjoavat joko neuvontapalvelua tai neuvontapalvelua sekä tukea rahoituksessa. On suositeltavaa hakea tukea ja neuvoja jo kansainvälistymissuunnitelmien alkuvaiheissa.

Alueelliset verkostot auttoivat lappilaista yritystä kohti kansainvälisiä kenttiä, lue luonnontuotteista Lappilaisia superfood tuotteita valmistavan Arctic Warrios Oy:n tarina.
Onko teidän yrityksellänne kiinnostusta laajentaa toimintaa kansainvälisille markkinoille?

Tule tutustumaan Lapin alueen toimijoihin ja verkostoitumaan Arktinen Hehku 2022 tapahtumaan 20. -21.5.2022 Sallassa!

Terveisin Eeva Erkinjuntti
Asiantuntija, Itä-Lapin Kuntayhtymä