HEHKU – Arktista osaamista Lappiin

HEHKU on arktinen tulevaisuustapahtuma elinvoiman ja uudenlaisen kestävän kehityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tapahtumassa lappilaiset tekijät saavat strategisia kumppanuuksia ja arktiset ideat mahdollisuuden kehittyä innovaatioiksi.

Megatrendit, kuten digitalisaatio ja ekologisuus sekä muutokset toimintaympäristössä ovat asettaneet alueen pk-yritykset uusien haasteiden eteen. Kansainvälistymisetä on tullut myös pk-yritysten keskeinen kilpailutekijä ja yrityksen uudistumiskyky on noussut entistä tärkeämmäksi.

HEHKU (A77311) -hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen tapahtumakonsepti itälappilaisten ja lappilaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kestävän kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi. Hanke kokoaa yhteen lappilaiset tulevaisuuden tekijät, ja hankkeen tavoitteena onkin kohtauttaa yrittäjiä, opiskelijoita, sijoittajia, innovaattoreita ja mentoreita. Tapahtuma rakentuu aktiiviselle vuoropuhelulle, innovatiivisille työpajoille sekä inspiroiville puhujille. Osana  tapahtumaa järjestetään myös ”Karhun kammio”, jossa yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat voivat esittää yritysidean potentiaaliselle sijoittajalle. Karhun kammiosta esittelijä voi löytää idealleen investorin tai mentorin.

Hankeaikana tapahtumasuunnittelua toteutetaan laajapohjaisessa yhteistyössä maakunnan eri TKI-toimintaan linkittyvien toimijoiden kanssa. Tapahtuma pilotoidaan Itä-Lapissa, mutta tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita, joilla on resurssit järjestää tapahtuma maakunnassa myös tulevina vuosina. Vetovoimaisena ja yrittäjäystävällisenä näyttäytyvä maakunta luo kivijalan elinvoimaisuudelle ja sen kehittämiselle.

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankealueeseen kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. Hankkeen kokonaisbudjetti on 85 300 €, ja sitä rahoittavat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 68 240 € (80 %) ja Itä-Lapin kunnat 17 060 € (20 %).