Kumppanit

Hehku kumppanit

HEHKU – Arktista osaamista Lapista -hanke

 HEHKU -tapahtuman konseptointi ja pilotointi toteutettiin HEHKU – Arktista osaamista Lapista (A77311) -hankkeessa. Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2021 – 30.6.2022 ja sitä rahoittivat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 68 240 € (80%) ja Itä-Lapin kunnat 17 060 € (20%). Hankkeen kokonaisbudjetti oli 85 300 €.

Hankkeen tavoitteena oli luoda uudenlainen tapahtumakonsepti lappilaisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kestävän kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi. Hankeaikana kutsuttiin yhteen laajapohjaisesti maakunnan eri TKI-toimintaan linkittyviä toimijoita saman pöydän ääreen konseptoimaan Hehkua. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä.

 Ensimmäiseen Hehkuun Sallassa osallistui parisen sataa arktista tekijää, ja erityisesti tapahtuman inspiroivat puhujat, konkreettiset työpajat ja välitön ilmapiiri saivat myönteistä palautetta. Vaikka hanke jo päättyikin, voimme ilolla todeta, että työ Hehkun eteen jatkuu!