Hyvinvoiva henkilöstö = tuottava yritys

”Tyytyväiset työntekijät tekevät hyvää työtä ja se näkyy heti asiakastyytyväisyydessä”, kommentoi Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Saana Tyni Great Place To Work -kilpailun voittoa yrityksen blogissa. Hyvä suoriutuminen ei rakennu ainoastaan työntekijän osaamiseen ja motivaatioon, sillä kokonaisvaltainen hyvinvointi on se kivijalka, jonka päälle rakentuu kaikki muu. Kun yrityksessä voidaan hyvin, heijastuu se tuottavuuteen, kilpailukykyyn, tulokseen ja maineeseen. Kerrottakoon vielä, että tutkimuksen mukaan vuosittainen hintalappu työpahoinvoinnille olisi Suomessa 24 miljardia euroa. Huh.

Tyky, tyhy, ja mitä näitä nyt on. Mielestäni Petteri Kilpinen ja Mika Järvinen Lääkärikeskus Aavalta sanoittivat asian Kauppalehteen (23.1.2021) erinomaisesti: ”ei ole olemassa työterveyttä ja työn ulkopuolista terveyttä, on vain terveys”. Ajatusta voinee soveltaa myös hyvinvointiin. Työnantajan vastuulla on huolehtia työntekemisen puitteet kuntoon sekä tukea työntekijää hyvinvoinnin ja suorituskyvyn rakentamisessa, mutta työntekijän itse täytyy huolehtia omasta fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta kunnostaan. Kyseessä on siis ikään kuin kahden kauppa.

Kuormitukselta ei voi välttyä, sillä myös kaikkein mielekkäin työ syö akkuja. Meissä kaikissa on kuitenkin palautumismekanismi, joka tukee menetettyjen voimien palautumista. Ja ei, mekanismi ei toimi ladattavan akun tavoin, eli muutaman viikon lepoloma ei lataa akkua koko vuodeksi. Palautumiseen täytyy kiinnittää huomiota säännöllisesti – mieluiten joka päivä. Myös sinun, yrittäjänä ja esihenkilönä, on huolehdittava omasta hyvinvoinnistasi.

 

Mistä sitten lähteä liikkeelle?

 

Fyysinen kunto on yksi konkreettisempia ja helpoimmin lähestyttäviä asioita. Hehkussa sunnuntaina 21.5. Kemijärven kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat ilmaista ravinto- ja kuntosaliohjausta, ja Latin Lapland puolestaan Pakarat hereille barrea sekä Avaavaa joogaa. Tule vaikka yhdessä työporukan kanssa testaamaan erilaisia työkaluja fyysiseen hyvinvointiin!

Fyysisen kunnon ohella myös henkinen hyvinvointi on keskiössä. Elämme suoritus- ja kiirekulttuurissa, olemme jatkuvasti saavutettavissa ja sähköpostimme orjia. Siksipä Hehkussa on tarjolla myös työkaluja mielen hyvinvointiin ja työstä irrottautumiseen, sillä Ikivalkea tulee vetämään mindfulness- ja sound healing-harjoituksia.

Sunnuntaina lisäksi Arktiset tekijät Master Classissa syvennytään Anniina Virtasen johdolla omaan työssä jaksamiseen ja työstä palautumiseen sekä siihen, millaisin keinoin niitä voidaan vahvistaa.
Joka ikinen henkilö yrityksessä on voimavara. Henkilön osaaminen, suoriutuminen ja muut ominaisuudet muodostavat kilpailukyvyn perustan, jota ei ole missään muussa yrityksessä. Erityisesti osaajapulan ollessa merkittävä, on kyseessä vieläpä erittäin rajallinen resurssi, jonka sitoutuminen yritykseen on tärkeää.

Kun mahdollisuudet liiketoiminnalle ovat olemassa, on menestys kiinni yrityksen sisäisistä resursseista.

 

Lähteet:
Koti Puhtaaksi Oy pesi tekkifirmat ja pyyhki konsulteilla lattiaa Suomen parhaat työpaikat -kisassa – Great Place To Work. Koti Puhtaaksi Oy, 8.2.2019.
Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit.
Manka, M. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi.
Kehusmaa, K. 2011. Työhyvinvointi kilpailuetuna.
Kauhanen, J. 2016. Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä: Kehittämisohjelman laatiminen.